Έργα αποκατάστασης υδραυλικών υποδομών Δήμου Βέλου Βόχας

Ξεκίνησαν οι εργασίες του τοιχείου αντιστήριξης στη γέφυρα της ΠΕΟ Κορίνθου – Πατρών στο Βραχάτι στα πλαίσια του έργου με τίτλο:

΄΄Έργα αποκατάστασης υδραυλικών υποδομών Δήμου Βέλου Βόχας΄΄,

το οποίο έχει χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

<Πηγή>