Οδηγός Καταχώρισης Ανάρτησης στο Digital Mall

Αναλυτικό βίντεο με οδηγίες για καταχώριση ανάρτησης στην εφαρμογή Digital Mall (χρησιμοποιώντας το PROothisi Messenger Bot) θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Οδηγός Καταχώρισης Ανάρτησης στο Local Market