Οδηγός Καταχώρισης Ανάρτησης στο Local Market

Αναλυτικό βίντεο με οδηγίες για καταχώριση ανάρτησης στην εφαρμογή Local Market (χρησιμοποιώντας το Messenger Bot) θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Οδηγός Καταχώρισης Ανάρτησης στο Local Market