Χρίστος, Δήμας : Υπάρχουν πολλές αδικίες, στις αποζημιώσεις, του Ελγά

Τις αδικίες στις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ έπειτα από τις μεγάλες φυσικές καταστροφές στις καλλιέργειες της Κορινθίας επισημαίνει με Ερώτηση του προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο Βουλευτής Κορινθίας Χρίστος Δήμας. Ο κ. Δήμας σημειώνει πως από τα μέχρι τώρα στοιχεία, υπάρχουν σημαντικές αποκλείσεις στις ζημιές που υπέστησαν οι αγρότες και τις αποζημιώσεις που χορηγήθηκαν από τις εκθέσεις των εκτιμητών του ΕΛΓΑ.

Αναλυτικά το κείμενο της Ερώτησης:

Τον τελευταίο χρόνο οι αγρότες της Κορινθίας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Πελοποννήσου δοκιμάστηκαν από ακραία καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις, ανεμοθύελλες, χαλαζοπτώσεις κ.α.) και πυρκαγιές. Αυτό είχε ως συνέπεια μεγάλο μέρος της παραγωγής τους να υποστεί ζημιές σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία.

Το γεγονός αυτό, σας έχω κατ’ επανάληψη αναδείξει με ερωτήσεις μου (ενδεικτικά 3449/16-11-2018, 1998/1-10-2018, κ.α.) με στόχο την προστασία των εισοδημάτων των αγροτών και την αντίστοιχη αντιμετώπιση τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Έπειτα από τα καταστροφικά φυσικά φαινόμενα του περασμένου διαστήματος, θα περίμενε κανείς, πως οι αποζημιώσεις θα ήταν ανάλογες με τη ζημιά που υπέστη κάθε αγρότης και θα κάλυπτε σημαντικά τις ανάγκες, ειδικά εκείνων που ασκούν το επάγγελμα ως μοναδικό πόρο εισοδημάτων.

Δυστυχώς, όπως προκύπτει από τα μέχρι τώρα στοιχεία, υπάρχουν σημαντικές αποκλείσεις στις ζημιές που υπέστησαν οι αγρότες και τις αποζημιώσεις που χορηγήθηκαν από τις εκθέσεις των εκτιμητών του ΕΛΓΑ.

Ο ΕΛΓΑ, οποίος έχει την ευθύνη των αποζημιώσεων τους, αντλεί τα έσοδα του  από τις εισφορές των αγροτών, οι οποίες απορρέουν από τη Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής (ΔΚ/Ε) που υποβάλλουν οι τελευταίοι για την ασφάλιση των καλλιεργειών τους. Τα εν λόγω έσοδα καθιστούν τον ΕΛ.Γ.Α. βασικό εγγυητή αναπλήρωσης του απολεσθέντος εισοδήµατος των αγροτών από τις τυχόν ζηµιές που προξενούνται στις γεωργικές τους εκµεταλλεύσεις εξαιτίας των καιρικών συνθηκών.

Θα μπορούσε να συμπεράνει κανείς, πως η λειτουργία του ΕΛΓΑ αποτελεί σήμερα μια δικλείδα ασφαλείας για την ίδια την ύπαρξη των αγροτών καθώς δίνει τη δυνατότητα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, σε περίπτωση καταστροφής της σοδειάς του ή του ζωικού του κεφαλαίου αντίστοιχα, να έχει ένα εγγυηµένο σταθερό εισόδηµα.

Σχετικά µε τη διενέργεια των εκτιµήσεων, σηµειώνεται ότι οι εκτιµήσεις διενεργούνται σύµφωνα µε τους Κανόνες της Γεωπονικής Επιστήµης και του Κανονισµού Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής του ΕΛ.Γ.Α. Στους εκτιµητές δίνονται οδηγίες να είναι αντικειµενικοί και δίκαιοι και τα πορίσµατα που διατυπώνουν, να εκφράζουν µε τη µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια την απώλεια εισοδήµατος των παραγωγών. Στο ποσοστό της ζηµιάς περιλαµβάνεται εκτός από την απώλεια της παραγωγής (ποσοτική ζηµιά) και η ζηµιά που προέρχεται από την ποιοτική υποβάθµισή της, η οποία δηµιουργείται από την επίδραση των καλυπτόµενων ασφαλιστικά ζηµιογόνων αιτίων, εξαιτίας των οποίων προκαλείται µείωση του αντικειµενικώς προσδοκώµενου εισοδήµατος του παραγωγού. Σηµειώνεται, επίσης, ότι πέραν της αξιοπιστίας των εκτιµήσεων, στόχος είναι η ταχύτητα διενέργειάς τους, σε επίκαιρο για κάθε καλλιέργεια χρόνο, από έµπειρο γεωτεχνικό προσωπικό.

Κατόπιν των παραπάνω ερωτάσθε:

α) Είστε ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα των εκτιμήσεων του ΕΛΓΑ το τελευταίο διάστημα σχετικά με τις καταστροφές καλλιεργειών στην Κορινθία; Ελήφθησαν υπόψη αντικειμενικά κριτήρια και κατά περίπτωση στοιχεία προκειμένου να είναι δίκαιο το ύψος των αποζημιώσεων; Αποδόθηκαν ποσά αντίστοιχα του μεγέθους των ζημιών εκάστου αγρότη;