Το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου δρομολογείται να πληρωθούν μία εκκαθάριση και οι δικαιούχοι της νιτρορύπανσης, του Κομφούζιο και της ζιζανιοκτονίας των ορυζώνων.

Μάλιστα έχει προηγηθεί η έκδοση σχετικής απόφασης που δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια για τη διάθεση πίστωσης ποσού 15 εκατ. ευρώ που αφορά σε υπόλοιπα του προγράμματος για το 2018.

Μέχρι το Πάσχα προγραμματίζεται να δοθεί και η εκκαθάριση στους δικαιούχους του πρώτου έτους της δράσης των Σπάνιων Φυλών, ενώ για τον Μάιο δρομολογείται η εκκαθάριση του δεύτερου έτους της δράσης του Μέτρου 11 για τη Βιολογική Γεωργία και του πρώτου έτους της αντίστοιχης δράσης για τη Βιολογική Κτηνοτροφία.

Τέλος, όπως κάθε χρόνο, σταδιακά θα πιστωθούν και οι υπόλοιπες συνδεδεμένες του 2018, με τελευταίες αυτές για τα ζωικά που φαίνεται να πηγαίνουν για τον Μάιο, αν και από το Υπουργείο αφήνουν να διαρρεύσει ότι γίνεται μεγάλος αγώνας ώστε η πληρωμή να τρέξει πριν το Πάσχα.

<Πηγή>