Συνεχίζονται οι καθαρισμοί φρεατίων και δικτύων ομβρίων στην Κοινότητα Βραχατίου.

Συνεχίζονται οι καθαρισμοί φρεατίων και δικτύων ομβρίων στην Κοινότητα Βραχατίου.Με την βοήθεια μελών του συμβουλίου, εθελοντών και με τη στήριξη του Δήμου (μηχανικά μέσα και προσωπικό) προβήκαμε σε καθαρισμούς αυλάκων, φρεατίων, απομάκρυνση μπαζών καθώς επίσης και αποψίλωση βλάστησης στις οριογραμμές των οδών.

Οι εργασίες θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες στέλνοντας λοιπόν το μήνυμα ότι η καθημερινότητα του πολίτη, που είναι και ο πρώτος στόχος μας κερδίζεται με καθημερινή δουλειά στις γειτονιές του χωριού μας και όχι με την ευκολία του καναπέ και της κακόβουλης κριτικής μέσω Facebook.

Σχετικά με τον καθαρισμό του ποταμού ΖΑΠΑΝΤΗ, έχουν σταλεί τόσο από τον Δήμο όσο και από την Κοινότητα Βραχατίου έγγραφα (τα οποία είναι στη διάθεσή σας) στην Περιφέρεια που είναι και η καθ’ ύλην αρμόδια, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα.

Τέλος θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τα μέλη της Κοινότητας Βασίλη Μπουγά, Αλέξανδρο Κολοκοντέ, Δημήτρη (Μάκο) Νικολάου,Γρήγορη Παπούλια τους εθελοντές και όλο το προσωπικό της καθαριότητας του Δήμου για την άμεση ανταπόκρισή τους.

Καθημερινά βρίσκομαι στο γραφείο της Κοινότητας στο Βραχάτι και στο τηλέφωνο: 2741050301.Γιώργος Βασιλείου
Πρόεδρος Κοινότητας Βραχατίου

<Πηγή>