Συνεχίζονται οι εργασίες απόφραξης φρεατίων και αυλάκων στις κοινότητες του Δήμου.

Ο δήμος Βέλου Βόχας συνεχίζει τον καθαρισμό των φρεατίων και αυλάκων στις κοινότητες του Δήμου Βέλου Βόχας προκειμένου στις επικείμενες βροχές και ακραία καιρικά φαινόμενα οι πολίτες και οι περιουσίες τους, να έχουν την μεγίστη δυνατή προστασία.

Η συντήρηση και ο καθαρισμός του δικτύου απορροής ομβρίων υδάτων υπαίθριων χώρων είναι μια διαρκής και απαραίτητη διαδικασία που είναι μόνιμα σε εξέλιξη στον Δήμο μας.

Παρακαλούμε τους δημότες να μας ενημερώνουν για τυχόν προβλήματα που συναντούν στα δημοτικά γραφεία ή μέσω της εφαρμογής του δήμου novoville.

Έτσι με την βοήθεια όλων θα επιτύχουμε καλύτερα αποτελέσματα στην προστασία των Δημοτών

<Πηγή>