Ποιος μηδενικός δανεισμός ?

 ΠΟΙΟΣ ΜΗΔΕΝΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ;

+356.000 ΝΕΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΟ 2013

Ο ισολογισμός χρήσης 2012 αναφέρει δανειακές υποχρεώσεις € 2.277.265.

Το 2013 αναφέρει δανειακές υποχρεώσεις € 2.633.477.

Όποιος κάνει την αφαίρεση βλέπει πως υπάρχει μια διαφορά € 356.212.

Αυτό είναι νέος δανεισμός, ή κεφαλαιοποίηση τόκων από μη εξυπηρετούμενα δάνεια, δηλαδή κακοδιαχείριση! 

Ποιος υγιής δήμος λοιπόν; Και ποιος νοικοκύρης δήμαρχος; 

ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΑΚΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΕΙΧΝΟΥΝ  ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Από το 2012 και μετά, κάθε χρονιά, ο δήμος παρουσιάζει σημαντικά έκτακτα και ανόργανα έξοδα από πρόστιμα, προσαυξήσεις και τόκους υπερημερίας.

Ενδεικτικά θα σας δώσω δύο νούμερα:

Παράδειγμα: το 2016 ο ισολογισμός του δήμου παρουσιάζει τόκους υπερημερίας 83.928 ευρώ και το 2015 έκτακτα και ανόργανα έξοδα 571.534 ευρώ.

Θα μας πει ο απερχόμενος δήμαρχος, που επαίρεται ότι είναι νοικοκύρης, από που προήλθαν αυτά;

<Πηγή>