Οδηγίες Χρήσης Αναρτήσεων στο Digital Mall

Οι οδηγίες χρήσης για την προσθήκη αναρτήσεων στο Digital Mall βρίσκονται στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://local-market.gr/static/files/local-market-tutorial.pdf