Εργασίες στο mini soccer Σουληναρίου

Στην τοπική κοινότητα Σουληναρίου ξεκίνησαν εργασίες συντήρησης στο mini soccer.

Οι εργασίες αφορούν τον φωτισμό και τον καθαρισμό του περιβάλλοντος χώρου.