ΚΙΑΤΟ: Οι «συνΔΗΜΟΤΕΣ» καταθέτουν 10 ερωτήματα προς όλους – Απαντήσεις υπάρχουν;

Ο επικεφαλής του συνδυασμού «συνΔΗΜΟΤΕΣ» έκανε αναφορά στα πλεονεκτήματα που χαρακτηρίζουν τον δήμο Σικυωνίων ως έναν από τους πιο προικισμένους δήμους της χώρας, αλλά το αντιπαρέβαλλε με την αδυναμία της απερχόμενης διοίκησης να καταθέσει ένα σχέδιο με προοπτική και έμπνευση. 
Τέλος κατέθεσε 10 ερωτήματα, τα οποία, όπως είπε συμπυκνώνουν την πρόταση των «συνΔΗΜΟΤΩΝ» και αποτελούν της βάση της αυτοδιοικητικής του αντίληψης. 

1. Συμφωνείτε ότι είναι υποχρέωση και καθήκον μας να σχεδιάσουμε την δημιουργία ενός σύγχρονου, πρωτοποριακού και ευρωπαϊκού Δήμου, που θα τεθεί και πάλι στην υπηρεσία όλων των Σικυώνιων;

2. Αναγνωρίζετε την ανάγκη να ενώσουμε δυνάμεις, ώστε να αποκαταστήσουμε τους θεσμούς και να προχωρήσουμε στην ουσιαστική επανένωση της ορεινής, ημιορεινής και πεδινής ζώνης του Δήμου μας;

3. Δέχεστε ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες που προβλέπει ο νέος νόμος για την Αυτοδιοίκηση, προκειμένου να ενισχύσουμε ουσιαστικά τον ρόλο των τοπικών κοινωνιών στη διαμόρφωση της πολιτικής μας;

4. Θέλετε να αγωνιστούμε όλοι μαζί για έναν Δήμο που θα διαχειρίζεται τα έσοδά του με διαφάνεια, θα ενισχύει αναπτυξιακές πρωτοβουλίες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και θα επιστρέφει τον παραγόμενο πλούτο στους δημότες, με έργα που θα αυξάνουν την προστιθέμενη αξία του; 

5. Προσυπογράφετε την εγκατάσταση συστημάτων αξιοκρατίας και συνεχούς αξιολόγησης, που θα ξεχωρίζουν τον ικανό από τον ανίκανο και τον εργατικό από τον αδιάφορο;

6. Πιστεύετε ότι είναι ώρα να εκμεταλλευτούμε τις καινοτόμες ιδέες, και να διοικήσουμε με εξωστρέφεια και αισθητική, αναδεικνύοντας στις θέσεις ευθύνης τους καλύτερους;  

7. Ονειρεύεστε έναν Δήμο ο οποίος θα ξαναγίνει ζωντανός, θα φέρει πίσω τους νέους ανθρώπους και θα τους δώσει τα εφόδια να φτιάξουν στον τόπο τους, την ζωή τους; 

8. Προκρίνετε μία δυναμική και αναπτυξιακή πορεία, η οποία θα αξιοποιεί το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού του δήμου μας, τις πλουτοπαραγωγικές δυνατότητές του, καθώς και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει;

9. Έχετε στο μυαλό σας διαφορετική αντίληψη για το τι είναι Πολιτισμός, Αθλητισμός, Οικονομική Ανάπτυξη, Κοινωνική Αλληλεγγύη, Αειφορία, Κυκλική Οικονομία, Διαχείριση Απορριμμάτων, Προστασία του Περιβάλλοντος, Πρωτογενής Τομέας, Διαχείριση Υδάτινων Πόρων;    

10. Ζηλεύετε τις μικρές πόλεις και δήμους στο εξωτερικό, που παρουσιάζουν τόσο διαφορετική εικόνα από την εικόνα του δικού μας δήμου;