“Βροχή”, πέφτουν οι ενστάσεις, για τις εκτιμήσεις του Ελγά

Κι αφού οι εκτιμήσεις για τις ζημιές από τις βροχοπτώσεις στην σουλτανίνα δεν ικανοποίησαν στο ελάχιστο τους πληγέντες παραγωγούς, ξεκινούν οι ενστάσεις οι οποίες αναμένεται να έχουν την μορφή “καταιγίδας”! Μάλιστα ο Αγροτικός Σύλλογος Κορινθίας καλεί σε ανακοίνωση του τους παραγωγούς που η εκτίμηση δεν ανταποκρίνεται στη ζημιά τους να προχωρήσουν άμεσα σε τέτοιες. “ Ο Αγροτικός Σύλλογος Κορινθίας ενημερώνει όλο τον αγροτικό κόσμο του νομού που έχει πάρει τα πρώτα αποτελέσματα εκτιμήσεων του ΕΛΓΑ για τις ζημιές του 2018 να κάνει άμεσα ενστάσεις στους κατα τόπους αντιπροσώπους του ΕΛΓΑ” αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του Συλλόγου. 

Ο ΕΛΓΑ έχει ήδη ξεκινήσει την αποστολή των πινάκων με τα πορίσματα της ζημιάς για τις παρακάτω περιοχές και ημερομηνίες:

Παραδείσι έως 7/3/2019
Κάτω Διμηνιό έως 7/3/2019
Πάσιο έως 4/3/2019
Σούλι έως 4/3/2019
Μποζικά έως 4/3/2019
Τιτάνη έως 4/3/2019
Μικρός Βάλτος έως 4/3/2019
Γονούσα έως 4/3/2019
Λαλιώτη έως 4/3/2019
Βασιλικό έως 4/3/2019
Διμηνιό έως 8/3/2019
Μούλκι έως 8/3/2019

Οι παραγωγοί μπορούν να λάβουν γνώση των πορισμάτων αυτών και αναλόγως να πράξουν. Ο Δήμος Σικυωνίων μιλάμιλά επίσης για εκτιμήσεις λανθασμένες και απογοητευτικές οι οποίες πλήττουν ανεπανόρθωτα τους παραγωγούς.

“Σαν Δήμος σας ενημερώνουμε ότι οι πρώτες καταστάσεις είναι εντελώς απογοητευτικές και δεν αντιπροσωπεύουν σε καμία περίπτωση την ζημιά που έχουν υποστεί οι αγρότες μας, που σε πολλές περιπτώσεις ήταν ολοκληρωτικές.
Οι συνέπειες από τις (λανθασμένες) εκτιμήσεις είναι καταστροφικές, και για τους αγρότες μας, οι οποίοι όχι μόνο δεν μπορούν να ξανακαλλιεργήσουν, μα δεν μπορούν πλέων να ζήσουν τις οικογένειες τους, αλλά και για τις επιχειρήσεις και τα καταστήματα του Δήμου μας.
Είμαστε σε επαφή με όλους τους αρμόδιους φορείς (Συνεταιρισμούς, Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών, Αγροτικούς συλλόγους, Ομάδες παραγωγών, και νομικούς συμβούλους) ώστε να αντιδράσουμε με οποιοδήποτε νόμιμο μέσο κατά πάντων των υπευθύνων, ώστε να διασφαλίσουμε την επιβίωση όλων αυτών των ανθρώπων.”

<Πηγή>