Εμπορική πολιτική Digital Mall

Στον παρακάτω πίνακα υπάρχουν τα πακέτα που προσφέρονται σήμερα , οι τιμές τους με εξόφληση και με δόσεις καθώς και οι αμοιβές ανά περίπτωση των πωλητών !
Τέλος θα περιγράφονται οι λεπτομέρειες και ο τρόπος που ο πωλητής θα ολοκληρώνει την συναλλαγή του με τον κάθε πελάτη!