Πτώση 7,26% παραγωγής οίνων έδειξε η οριστική δήλωση ’18-’19

Αν και καταγράφεται η παραγωγή οίνου ελαφρώς ανώτερη σε σχέση με την πρώτη εκτίμηση παραγωγής του περασμένου Οκτωβρίου (2.157.600 HL) η οριστική δήλωση παραγωγής οίνου την αμπελουργική περίοδο 2018/2019, ανήλθε τελικά στα 2.235.289 HL, σύμφωνα με τα στοιχεία που απέστειλε το τμήμα Αμπέλου,

Ειδικότερα καταγράφουν πτώση:

  • Οι οίνοι με ΠΟΠ κατά 14,3%
  • Οι οίνοι με ΠΓΕ κατά 10,75%
  • Οι οίνοι χωρίς ΓΕ κατά 12%

Οι ποικιλιακοί οίνοι καταγράφουν αύξηση κατά 18,04%, επιβεβαιώνοντας τον προσανατολισμό των οινοποιείων για την τάση αύξησης αυτής της κατηγορίας οίνων, με βάση την ένδειξη ποικιλίας.

Στη συνολική παραγωγή ποσοστό 33,42% αντιπροσωπεύουν οι ερυθροί και οι ερυθρωποί οίνοι, ενώ ποσοστό 66,58% οι λευκοί οίνοι.

Οι παραγόμενοι οίνοι με ΠΟΠ αντιστοιχούν στο 8,97% της συνολικής παραγωγής, οι οίνοι με ΠΓΕ στο 17,56% και οι ποικιλιακοί οίνοι στο 5,86%,

ποσοστά που αν μη τι άλλο, θεωρείται απαραίτητο να αυξηθούν, αφού οι οίνοι αυτοί έχουν υψηλή προστιθέμενη αξία.

Η μεταβολή της οινοπαραγωγής 2018/2019 είναι αρνητική και σε σχέση με τον μέσο όρο 5ετίας κατά 20,88% ενισχύοντας τις απόψεις περί αρνητικής επίδρασης των κλιματικών φαινομένων, ιδιαίτερα το 2018.

Ακολουθούν ο πίνακας οινοπαραγωγής 2018/2019 και η διαχρονική της εξέλιξη από το 1990.   

 ΟίνοςΜούστος
 HLHLHLHL
ΠΟΠ Οίνοι98.460102.20000
ΠΓΕ Οίνοι170.400222.30000
Ποικιλιακοί οίνοι χωρίς ΠΟΠ/ΠΓΕ50.23080.80000
Οίνοι χωρίς ΠΟΠ/ΠΓΕ424.5701.015.2003.18167.383
Άλλα κρασιά19636900

<Πη

γή>