Ποιοι αγροτες δικαιούνται επιδότηση 14.000

Επιδότηση 14.000 ευρώ σε “περιστασιακούς” γεωργούς, προκειμένου να αναπτύξουν τις δραστηριότητες τους και να γίνουν επαγγελματίες , παρέχει το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Με συνολικό προϋπολογισμό 70.000 ευρώ το υπομέτρο “ Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων “ στοχεύει στην ενίσχυση των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων για να αναπτύξουν περαιτέρω τις δραστηριότητες τους.

Μέχρι πότε μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για την επιδότηση

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά έως τις 4 Ιουνίου 2019 μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων ( http://www.ependyseis.gr )

Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως επαγγελματίες γεωργοί (όχι νεοεισερχόμενοι) που δεν έχουν υπερβεί το 61ο έτος της ηλικίας τους και έχουν υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ για το έτος 2018.

Το εισόδημα

Θα πρέπει να έχουν μέσο όρο ατομικών αγροτικών εισοδημάτων των διαθέσιμων φορολογικών στοιχείων των ετών 2015, 2016, 2017 έως και 3000 ευρώ και κατά μέσο όρο των συνολικών οικογενειακών εισοδημάτων των διαθέσιμων φορολογικών στοιχείων των ετών 2015, 2016, 2017 και 2017( υποψήφιοι , συζύγου και ανήλικων τεκνών από όλες τις πηγές) έως τις 15.000 ευρώ.

Η γεωργική εκμετάλλευση

Η γεωργική εκμετάλλευση των υποψηφίων πρέπει να έχει μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση ) ίσο με 5000 ευρώ έως 7.999 ευρώ στη αρχική κατάσταση.

Το ποσό ενίσχυσης

Το ποσό ενίσχυσης είναι ίσο με με 14.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο και καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση περιλαμβάνει το 70% της συνολικής ενίσχυσης και θα καταβάλλεται με την ένταξη στο μέτρο.

Που υλοποιείται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε δημοτικές και τοπικές κοινότητες στην επικράτεια της χώρας με πληθυσμό έως 5000 κατοίκους , εκτός από κάποιες αστικές περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης όπου η αγροτική δραστηριότητα δεν είναι σημαντική.

<Πηγή>