Εκτός πελατολογίου βγάζει αγρότες η ΔΕΗ

Να βρουν νέο πάροχο ή να δώσουν το 30% που χρωστάνε µπροστά και τα υπόλοιπα σε δόσεις καλεί η ∆ΕΗ τους αγρότες σε Μαγνησία και Λάρισα, που απειλούνται όχι µόνο µε διακοπή ρεύµατος, αλλά και µε έξοδο από το πελατολόγιο του οργανισµού που θα έχει ως αποτέλεσµα ακόµα πιο αυστηρούς όρους ρύθµισης.

Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ της Agrenda, οι αγρότες µε τριφύλια και καλαµπόκι σε εκείνες τις περιοχές που διαθέτουν γεωτρήσεις µε µοτέρ 150 και 200 µέτρα βαθειά, πληρώνουν 80-100 ευρώ το στρέµµα ανάλογα µε τη σύσταση του εδάφους, κόστος που ειδικά σε νοικιασµένα χωράφια είναι αν µη τι άλλο απαγορευτικό για τη συνέχιση της αγροτικής δραστηριότητας.

Οι όροι ρύθµισης του χρέους υποστηρίζει αγρότης από τον Αλµυρό Βόλου που µίλησε στην Agrenda, ζητώντας να µην κατανοµαστεί, είναι εξοντωτικοί: Συγκεκριµένα η ∆ΕΗ ζητά το 30% µετρητά και τα υπόλοιπα σε 8-12 δόσεις για να το ξανασυνδέσουν το ρεύµα. Για επανασύνδεση, αν βγει ο αγρότης από το πελατολόγιο, ζητάνε τώρα 40% των οφειλούµενων µπροστά.

Σηµειώνεται εδώ πως το ζήτηµα αυτό είχε τεθεί µετ’ επιτάσεως στον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Βασίλη Κόκκαλη που είχε υποσχεθεί να το κοιτάξει προσωπικά, ωστόσο οι επιστολές της ∆ΕΗ έφτασαν στα χέρια των αγροτών κανονικά.

Η επιστολή της ∆ΕΗ:

«Περίληψη: Παύση Εκπροσώπησής σας από τον προµηθευτή ∆ΕΗ Α.Ε

Σας γνωστοποιούµε ότι ο Προµηθευτής Ηλεκτρικής Ενέργειας ∆ΕΗ ΑΕ, του οποίου είστε πελάτης, υπέβαλε µε την α’ σχετική επιστολή στο ∆Ε∆∆ΗΕ, ως ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου, δήλωση οριστικής παύσης εκπροσώπησής σας για την παροχή […], λόγω παραβίασης των όρων σύµβασης, δηλαδή παύει να σας προµηθεύει ηλεκτρική ενέργεια.

Βάσει του ισχύοντος νοµικού πλαισίου (ΦΕΚ 1463/Β/17.06.2013), θα πρέπει:

  να υπογράψετε σύµβαση προµήθειας ενέργειας µε άλλον Προµηθευτή,

 οπωσδήποτε να ενηµερώσετε τον νέο σας Προµηθευτή ότι ο σηµερινός Προµηθευτής σας έχει ζητήσει την παύση εκπροσώπησής σας, ώστε να προχωρήσει άµεσα η αλλαγή Προµηθευτή.

Σε περίπτωση που δεν λάβουµε µέχρι τις 14/4/2019 δήλωση από κάποιον Προµηθευτή ότι ζητάει την έναρξη εκπροσώπησής σας, είµαστε υποχρεωµένοι να διακόψουµε την ηλεκτροδότηση του ακινήτου σας, καθώς δεν είναι επιτρεπτό από το ισχύον νοµικό πλαίσιο να υπάρχει συνδεδεµένος στο ∆ίκτυο καταναλωτής που δεν εκπροσωπείται από Προµηθευτή

<Πηγή>