Τιμοκατάλογος Κορίνθου και προμήθειες

Σύμβουλος επικοινωνίας και διαφήμισης για την επιχείρηση
Από την PROothisi Υπηρεσίες Ανάπτυξης τεχνολογιών πληροφορίας , Ανάπτυξη επιχειρήσεων και διαφήμισης

Υπηρεσίες – Προϊόντα για το Digital Mall Κορίνθου

1. Προβολή επιχείρησης σε γιγαντοοθόνες led displays
α) Διαφημιστικό εικόνας (30”/h) κόστος 120 €/τετράμηνο (40 €/μήνα με κάρτα)  (Προμήθεια πωλητή 30 €)
β) Διαφημιστικό video (30”/h) κόστος 180 €/τετράμηνο (50 €/μήνα με κάρτα)      (Προμήθεια πωλητή 40 €)

2. Ψηφιακή καταχώριση στο Digital Mall app με υπηρεσία αναρτήσεων από facebook & Bot και εμφάνιση στις 65” tv
στο advertising spot Κορίνθου
Κόστος 160 € / έτος
Κόστος (μόνο με κάρτα ) 15 € /μήνα
(Προμήθεια πωλητή 40 €)

3. Ψηφιακή Βιτρίνα in door
Κόστος 360 € / έτος    Κόστος (μόνο με κάρτα) 30 € /μήνα
(Προμήθεια πωλητή 60 €)
Από το 2ο έτος και μετά 200€ / έτος ή 20 € / μήνα
(Προμήθεια πωλητή 40 €)

Συμπεριλαμβάνεται το Master Box

4. Κατασκευή web site & smart phone app
Κόστος από 800 € web site και 300 €  για το app
(Προμήθεια πωλητή 100 €)

5. Διαχείριση facebook (ελάχιστος χρόνος 6 μήνες)
1. Lite 50 € /μήνα  (μια ανάρτηση την εβδομάδα  facebook , instagram & digital Mall)   (Προμήθεια πωλητή 50 € με την πληρωμή του δεύτερου μήνα)
2. Basic 100 € /μήνα (2 αναρτήσεις την εβδομάδα facebook , instagram & digital Mall)    (Προμήθεια πωλητή 100 € με την πληρωμή του δεύτερου μήνα)
3. Extra από 150€ /μήνα

6. Παραγωγή videos και ραδιοφωνικό σποτ

……..


7. Διαφήμιση σε ραδιόφωνα
α) myradio
β) just 963 .gr
8. Καταχώριση banner σε web site
α) Mypress.
β) sfedona.gr
γ) korinthia.net.gr
δ) klife.gr

Όλες οι τιμές είναι χωρίς ΦΠΑ