Προς τους πωλητές και καταναλωτές/κοινό της Λαϊκής Αγοράς

Είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας από το προσωπικό των πωλητών και τους καταναλωτές / κοινό.

Επίσης θα πρέπει:
Να τηρούνται οι κανόνες υγιεινής καθώς και οι αποστάσεις.

“ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΚΑΛΟ”
Η ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΑΣ  ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ